Witam

O Nas

MAGDALENA SUROWIEC

Jestem doświadczoną nauczycielką języka niemieckiego jako języka obcego. Kształciłam się w tym zakresie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Posiadam 10 lat doświadczenia w nauczaniu. Mieszkam w Niemczech od ponad pięciu lat. Uczę tu języka niemieckiego - prywatnie oraz udzielam się w miejscowej szkole (Gymnasium Traben-Trarbach). Poza tym uczę również Niemców języka polskiego jako języka obcego - jestem lektorką polskiego na uniwersytecie ludowym (Volkshochschule). Do moich doświadczeń zawodowych zaliczają się także tłumaczenia ustne i pisemne.

Na Skypie uczę od ponad trzech lat. Zawsze dostosowuję metody nauczania indywidualnie do uczniów. Inaczej uczę ucznia z gimnazjum, inaczej 8-letnie dziecko, inaczej osobę starszą, a jeszcze inaczej osobę dorosłą, która dużo pracuje i ma mało czasu na naukę. Na moich lekcjach wykorzystuję dokumenty Google, które działają jak tablica interaktywna: zarówno uczeń, jak i nauczyciel równocześnie widzą wszystkie treści i mogą wprowadzać zmiany. Poza tradycyjnymi materiałami z podręczników i przygotowanymi samodzielnie ćwiczeniami wykorzystuję również nagrania mp3 albo krótkie filmy. Wszystkie strony internetowe są przeze mnie sprawdzone.

Po spędzeniu ponad 5 lat w Niemczech doskonale znam niemiecką rzeczywistość, kulturę, zwyczaje i obyczaje Niemców oraz używany na co dzień język niemiecki. Oprócz uczenia języka niemieckiego przekazuję moim uczniom również autentyczne informacje dotyczące życia w Niemczech i Niemców. Metodyka nauczania należy do moich zainteresowań, dlatego nadal kształcę się w tym zakresie.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

06.2014- Staatliches Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy): tłumaczenie z języka niemieckiego na polski ulotek opublikowanych w ramach programu Comenius 2012-14 „Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach UE”

10.09.-11.09.2013- Forstamt Traben-Trarbach (Niemcy): ustne tłumaczenie dla nadleśnictwa podczas odwiedzin delegacji z Polski

01.2013- Volkshochschule Wittlich (Niemcy): prowadzenie kursów języka polskiego dla początkujących i zaawansowanych na uniwersytecie ludowym

01.2012- Traben-Trarbach (Niemcy): udzielanie prywatnych lekcji z języka niemieckiego jako języka obcego

01.2012- udzielanie lekcji języka niemieckiego ogólnego i biznesowego przez Skype 

16.08.2010- Staatliches Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy):
• uczenie języka niemieckiego jako języka ojczystego; 
• prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego i polskiej kultury; 
• organizacja wymian uczniowskich; 
• organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy z czytaniem; 
• nadzorowanie prac nad szkolną gazetką;
• samodzielne przeprowadzanie projektów;
• tłumaczenie korespondencji i dokumentów;
• pomoc we współpracy Gymnasium Traben-Trarbach ze szkołami partnerskimi w Polsce;
• organizacja spotkań promujących język polski i polską kulturę; 
• opieka nad szkolną biblioteką; 
• prowadzenie dodatkowych lekcji z j. niemieckiego jako j. obcego dla uczniów pochodzących z zagranicy; 
• samodzielne przygotowywanie materiałów dydaktycznych; 
• hospitacja lekcji j. niemieckiego, j. angielskiego, geografii, matematyki i fizyki;

• hospitacja kursów maturalnych z języka niemieckiego i francuskiego;

01.03.2010-31.03.2010 Firma „Why not USA” (Rzeszów): nadprogramowa praktyka – obsługa klienta, uzupełnianie baz danych, promocja firmy

3.-30.09.2009 III Liceum Ogólnokształcące im C.K. Norwida w Rzeszowie: praktyka nauczycielska

8.-19.09.2008 Gimnazjum w Głogowie Małopolskim: praktyka nauczycielska 

17.–28.09.2007 Szkoła Podstawowa w Widełce: praktyka nauczycielska 


ZAGRANICZNE STYPENDIA


16.08.2010-24.06.2011 Staatliches Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy): praca jako nauczyciel języka niemieckiego jako języka ojczystego (program Comenius)

02.10.2008–28.07.2009 Uniwersytet Bielefeld (Niemcy): roczne studia w zakresie germanistyki oraz języka niemieckiego jako języka obcego (program Sokrates - Erasmus)


WYKSZTAŁCENIE


02.10.2008 – 28.07.2009 Uniwersytet Bielefeld (Niemcy): roczne studia w zakresie germanistyki oraz języka niemieckiego jako języka obcego

10.2005 – 06.2010 Uniwersytet Rzeszowski: 5-letnie stacjonarne studia magisterskie; filologia germańska ze specjalizacją nauczycielską

2002 – 2005 III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Rzeszowie


PUBLIKACJE

2014 Współautorstwo podręcznika "Jak nauczyć się języka obcego?" wydanego przez portal Sprachcaffe

2012                                        Das Porträt des Kriegsheimkehrers in ausgewählten Kurzgeschichten von Wolfgang Borchert. W: Wawrzyniak, Zdzisław / Światłowski, Zbigniew (red.): Studia Germanica Resoviensia 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2012                                        „Jetzt, jetzt weiß ich, dass es das Paradies war“. Literarische Verwirklichung der Welt der Kindheit in Borcherts Kurzgeschichten. W: Wawrzyniak, Zdzisław / Światłowski, Zbigniew (red.): Studia Germanica Resoviensia 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

10.2012 Prowadzenie bloga „Niemiecki po ludzku” pod adresem www.niemiecki-po-ludzku.blogspot.com : artykuły na temat słownictwa, gramatyki oraz niemieckiej kultury i historii

04.2011- Prowadzenie autorskiej strony internetowej „Aspekte der Germanistik” pod adresem www.aspektedergermanistik.blogspot.com: publikacja tekstów w j. niemieckim i w j. polskim dotyczących literatury niemieckojęzycznej, kulturoznawstwa oraz nauczania języka niemieckiego (ok. 300 opublikowanych tekstów) 

02.2011- publikacje na stronie internetowej Gymnasium Traben-Trarbach dotyczące przeprowadzanych projektów oraz organizowanych spotkań promujących Polskę i język polski:
- „Eine Nacht der polnischen Kultur” (maj 2011)
- „Der polnische Tag” (czerwiec 2011)
- "Das Projekt Es macht Spaß, Briefe zu schreiben" (luty 2012)
„Leseförderung an der GTS“ (marzec 2012)


10.2010-07.2011 regularne publikacje na blogu Asystentury Comeniusa (www.asystentura.comenius.org.pl)


KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

09.2012 - kurs języka francuskiego


11.2010-01.2011 Volkshochschule Traben-Trarbach (Niemcy): kurs języka hiszpańskiego 

11.2009 – 06.2010 Uniwersytet Rzeszowski: kurs „Wirtschaftsdeutsch” („Język niemiecki biznesowy”)

10.2009 – 06.2010 Szkoła Języków Obcych „Empik school” w Rzeszowie: kurs języka angielskiego

10.2008 – 02.2009 Uniwersytet Bielefeld (Niemcy): kurs języka fińskiego 
06.-10.10.2008 Uniwersytet Bielefeld (Niemcy): intensywny kurs języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym

PROJEKTY

01.2012-  06.2012 Współpraca przy opracowaniu projektu matematycznego pomiędzy Gymnasium Traben-Trarbach a Szkołą Podstawową nr 28 w Bytomiu (współpraca z nauczycielami matematyki oraz tłumaczenie założeń projektu)

01.2011 – 06.2011 Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy): opracowanie, realizacja i nadzorowanie projektu „Wir und unsere Schulen” („My i nasze szkoły”) we współpracy z Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu 

01.2011 – 06.2011 Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy): opracowanie, realizacja i nadzorowanie projektu „Meine tolle Stadt” („Moje wspaniałe miasto”) we współpracy z Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu

09.2010 - Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy):
Opracowanie, realizacja i nadzorowanie projektu „Es macht Spaβ, Briefe zu schreiben” („Pisanie listów sprawia radość”) we współpracy z Zespołem Szkół w Widełce 

25.-27.08.2010 Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy): 
Klippert-Projekt (11. klasa): 3-dniowy projekt mający na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego wygłaszania prezentacji i referatów


08.04.2008 – 17.04.2008 Udział w międzynarodowym projekcie Instytutu Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego: „Wendepunkte – gesellschaftliche, literarische und künstlerische Erscheinungen nach 1989 mit besonderer Berücksichtigung der deutsch-polnischen Beziehungen“ (Rzeszów – Berlin – Leipzig)
(„Punkty zwrotne – zjawiska społeczne, literackie i artystyczne po 1989 roku ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich”, Rzeszów – Berlin - Lipsk)


SZKOLENIA

20.06.2013 Volkshochschule Wittlich: Szkolenie dla nauczycieli w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w celu zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową i językiem (moduł dziewiąty)

28.05.2013  Volkshochschule Wittlich: Szkolenie dla nauczycieli w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w celu zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową i językiem (moduł ósmy)

18.04.2013  Volkshochschule Wittlich: Szkolenie dla nauczycieli w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w celu zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową i językiem (moduł siódmy)

22.03.2013 Volkshochschule Wittlich (Niemcy): Szkolenie dla nauczycieli w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w celu zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową i językiem (moduł szósty)

26.02.2013 Volkshochschule Wittlich (Niemcy): Szkolenie dla nauczycieli w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w celu zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową i językiem (moduł piąty)

15.01.2013 Volkshochschule Wittlich (Niemcy): Szkolenie dla nauczycieli w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w celu zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową i językiem (moduł czwarty)

14.11.2012 Volkshochschule Wittlich (Niemcy): Szkolenie dla nauczycieli w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w celu zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową i językiem (moduł trzeci)

16.10.2012 Volkshochschule Wittlich (Niemcy): Szkolenie dla nauczycieli w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w celu zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową i językiem (moduł drugi)

04.09.2012 Volkshochschule Wittlich (Niemcy): Szkolenie dla nauczycieli w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w celu zdobycia certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć z dziećmi mającymi problemy z mową i językiem (moduł pierwszy)

07.10.2010 Pädagogischer Austauschdienst (Bonn/Niemcy): „Unterrichten in Deutschland: Sprache und Kultur des eigenen Landes vermitteln“ („Nauczanie w Niemczech: Przekazywanie języka i kultury własnego kraju“)

04.03.2010 Uniwersytet Rzeszowski: „Spiele im Deutschunterricht” („Gry w nauczaniu języka niemieckiego”)

Uniwersytet Rzeszowski: „Deutsch mit Literatur und Bildern an Primarschulen” („Literatura i ilustracje na lekcjach j. niem. w szkołach podstawowych”)


INNE AKTYWNOŚCI

28.05.2013 Volkshochschule Wittlich (Niemcy): uzyskanie certyfikatu „Qualifizierung von Sprachförderkräften in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten“ uprawniającego do prowadzenia zajęć w celu wspierania rozwoju języka w placówkach dziennej opieki nad dziećmi w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat 

12.04.2012 Pozytywna ocena odbytej Asystentury Comeniusa (16.08.2010-24.06.2011) przez polską Narodową Agencję 

11.03.-15.03.2012 - zorganizowanie wymiany Gymnasium Traben-Trarbach i III Liceum Ogólnokształcącego (polscy uczniowie w Niemczech) 

09.2011- Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy): opracowanie i realizacja własnego konceptu dt. poprawy umiejętności czytania

25.01.2012 Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy): wygłoszenie wykładu na temat „Förderung der Lesefertigkeit” w ramach „Tag der offenen Tür“, czyli „Dnia otwartych drzwi” 

21.09.-26.09.2011 zorganizowanie wymiany uczniów Gymnasium Traben-Trarbach i III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (niemieccy uczniowie w Polsce)

15.06.2011 Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy): zorganizowanie „Dnia polskiego” pod hasłem „Polnische Sitten und Bräuche rund um die Jahreszeiten herum” („Polskie zwyczaje i obyczaje wokół pór roku”) oraz pozyskanie na ten cel funduszy z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

12.05.2011 udzielenie wywiadu dla Deutsche Welle i czasopisma PAD aktuell na temat pracy jako asystentka Comeniusa

01.05.2011 kurs pierwszej pomocy

08.-09.04.2011 Gymnasium Traben-Trarbach (Niemcy): organizacja „Eine Nacht der polnischen Kultur” („Noc polskiej kultury”) dla uczniów klas 5

2007-2010 Uniwersytet Rzeszowski: praca w Kole Naukowym Literatury Niemieckiej przy Instytucie Filologii Germańskiej

2007-2008 Uniwersytet Rzeszowski: opieka nad biblioteką Instytutu Filologii Germańskiej 

JĘZYKI OBCE

Język niemiecki – biegła znajomość C2 
Język angielski – poziom zaawansowany C1
Język hiszpański – poziom średniozaawansowany B2
Język francuski – poziom podstawowy A1

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

Język niemiecki ogólny - certyfikat „Test Deutsch als Fremdsprache” – 22.04.2009, centrum egzaminacyjne Test DaF „bibis”, Bielefeld / Niemcy (zdany z maksymalnym możliwym wynikiem)
Język niemiecki biznesowy - certyfikat „LCCI IQ” – 30.06.2010, Centrum Egzaminacyjne Uniwersytetu Rzeszowskiego (zdany z wyróżnieniem)
Język angielski biznesowy - certyfikat "LCCI IQ" - 12.06.2012, Centrum Egzaminacyjne Euro-Schulen Trier/Niemcy (zdany z wynikiem bardzo dobrym) 

ZAINTERESOWANIA

Języki obce;
Literatura niemiecka XVIII i XIX wieku; 
Ameryka Południowa.


ANNA PIĘKOŚ

Ukończyłam Filologię germańską o specjalizacji nauczycielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, gdzie uzyskałam tytuł licencjata – dyplom z wyróżnieniem. Następnie kontynuowałam studia na Uniwersytecie Rzeszowskim uzyskując tytuł magistra. Moją znajomość języka niemieckiego doskonaliłam nie tylko podczas studiów, lecz także pracując w Niemczech.

Od trzech lat zajmuję się tłumaczeniem różnego rodzaju tekstów, dzięki czemu wciąż poszerzam zakres swojej wiedzy. Moją największą pasją jest uczenie języka niemieckiego, czym zajmuję się od ponad pięciu lat. Posiadam duże doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Do każdych zajęć podchodzę z wielkim entuzjazmem, często odwołuję się do różnych skojarzeń, co ułatwia uczniom zapamiętywanie przerabianego materiału, zwłaszcza nowego słownictwa. Staram się, by każda przeprowadzona przeze mnie lekcja była dokładnie zaplanowana i wypełniona interesującymi ćwiczeniami. Moje zajęcia są całkowicie dostosowywane do potrzeb, poziomu 
i wymagań osoby uczącej się. Stosuję różne metody i techniki do urozmaicania zajęć i zwiększenia efektywności uczenia się i zapamiętywania. Wychodzę z założenia, iż nauka języka niemieckiego to przede wszystkim przyjemność i dlatego staram się, żeby na moich zajęciach zdobywanie wiedzy przebiegało w miłej atmosferze. Kładę główny nacisk na aspekt komunikacyjny, nie zaniedbując jednocześnie pracy nad poprawnością językową poprzez różnorodne ćwiczenia leksykalne
i gramatyczne. Jestem wymagająca nie tylko wobec swoich uczniów ale także wobec siebie, starając się, by moje zajęcia były dynamiczne, zróżnicowane i przede wszystkim motywujące.

CV ANNA PIĘKOŚ

 

Copyright by www.magdalenasurowiec.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Kontakt